Psykolog Eirin Winje
Vipps: Vurdering «Medlemskap i nettsamfunn»

Vipps: Vurdering «Medlemskap i nettsamfunn»

Hei. Jeg planlegger et nettsamfunn. Her er det aktuelt med månedlige trekk fra medlemmene. Kurset er under utarbeidelse, så noen endringer vil kunne komme. Men her er det jeg har så langt: Kjøpsavtalen som kjøper må huke av at er sett og godkjent, samt grupperegler for nettsamfunnet.

Kjøpsavtale for Medlemskap i Nettsamfunn (Arbeidstittel: Mat og Mental helse).

1. Partene

Denne avtalen er inngått mellom:

Selger:
Psykolog Eirin Winje ved Optiox Winje
Organisasjonsnummer: 992877723
Adresse: Holterveien 4G, 1448 Drøbak
Nettadresser: www.eirinwinje.no og www.optiox.no
E-postadresse: psykolog@eirinwinje.no
Mobilnummer: 0047 4021 8103

Kjøper:
Kjøperens navn:
Adresse:
E-postadresse:
Telefonnummer:

2. Avtalens omfang

Avtalen gjelder kjøp av et månedlig medlemskap i vårt nettsamfunn. Medlemskapet inkluderer følgende levering hver måned. Ved sykdom/uforutsette hendelser vil selger kompensere leveransen så raskt som mulig:

 1. En episode (lesson): En ferdiginnspilt videopresentasjon laget av psykolog Eirin Winje.
 2. Live Webinar: Et månedlig live webinar med psykolog Eirin Winje der medlemmer kan sende inn spørsmål eller forslag til tema på forhånd. Det kan komme gjester til dette webinaret, eventuelt vikarer ved sykdom. Webinaret blir tatt opp og gjort tilgjengelig for medlemmene.
 3. Community/Samfunn: Tilgang til et diskusjonsforum hvor medlemmer kan samtale om relevante temaer hele måneden. Psykolog Eirin Winje vil være aktiv på disse sidene hver uke. Temaene vil være psykisk helse; med biologisk, psykologisk og sosial tilnærming. Sentralt vil være temaer knyttet til forskning og praktisk gjennomføring av ketogen livsstil for å forebygge og behandle mentale lidelser, også tilpasset folk med diabetes.

Nettsamfunnet er en plattform for psykoedukasjon fra selger, da fokuset er å gi reel kunnskap og opplæring i mental helse, spesielt hvordan ketogen livsstil kan både forebygge og behandle symptomer som kan falle inn under ulike aspekter av psykiske lidelser. Det kalles «Nettsamfunn» for å bedre få frem at leveransene til kjøper omfatter mer episoder/presentasjoner. Samfunnsdelen blir som et slags klasserom, der leveransene fra selger/temaene kan diskuteres både mellom selger og kjøper, og kjøperne seg i mellom.

Det etableres ikke et behandlingsforhold mellom kjøper og selger ved kjøp av dette kurset. All informasjon som gis av selger i forbindelse med dette kurset/plattformen er å anse som kunnskapsformidling, inkludert selgers egne erfaringer eller meninger; det er altså ikke behandlingstiltak i seg selv. Alle endringer i livsstil (trening, søvn, stress, relasjoner, og kosthold) vil kunne påvirke både fysisk og psykisk helse. Kjøper er ansvarlig for alle egne livsstilsvalg, inkludert de som kan være basert på informasjonen om forskning og praktisk gjennomføring av livsstilsendringer gitt av selger. Se for øvrig disclaimer på selgers nettside: Disclaimer – Psykolog Eirin Winje

3. Pris

Prisen for medlemskapet er NOK 250,- per måned. Beløpet vil bli automatisk trukket fra din valgte betalingsmetode forskuddsvis hver måned inntil det sies opp av en av partene. Alle priser er oppgitt i norske kroner. Det beregnes ikke MVA, da dette er psykoedukasjon.

4. Betaling

Betaling skjer månedlig gjennom de betalingsløsninger som er oppgitt på nettsiden der kjøpet gjennomføres.

5. Levering

Medlemskapet leveres digitalt via innlogging i Kajabi. Kjøperen får tilgang til medlemskapsinnholdet ved mottak av betalingsbekreftelse og opprettelse av brukernavn og passord.

6. Oppsigelse

Medlemskapet har ingen bindingstid. Kjøper kan når som helst si opp medlemskapet ved å:

 • Sende en e-post til psykolog@eirinwinje.no.
 • Følge instruksjonene for oppsigelse som finnes på vår Kajabi-side.

Oppsigelsen vil tre i kraft fra og med neste betalingsperiode. Det vil si at du har tilgang til medlemskapet ut inneværende betalingsperiode, men det vil ikke bli trukket ytterligere beløp.

Psykolog Eirin Winje vil kunne avslutte ditt medlemskap i) når nettsamfunnet skal avvikles, ii) dersom hun vurderer at du bryter med gruppereglene som sikrer en god atmosfære. Se gruppereglene vedlagt denne kjøpsavtalen.

7. Angrerett

I henhold til angrerettloven har du 14 dagers angrerett fra dagen du inngår avtalen. Dersom du ønsker å benytte deg av angreretten, må du gi oss en tydelig melding om dette innen fristen.

8. Personvern

Selgeren vil behandle kjøperens personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernregelverk. Informasjon om hvordan personopplysningene behandles finnes i selgerens personvernerklæring som finnes på selgers nettsider www.eirinwinje.no og direkte på Personvern – Psykolog Eirin Winje

9. Mangel og reklamasjon

Hvis medlemskapsinnholdet har en mangel i henhold til forbrukerkjøpsloven, kan kjøperen kreve retting, omlevering, prisavslag eller heving av kjøpet. Kjøperen må reklamere innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget.

10. Tvister

Tvister mellom partene skal søkes løst i minnelighet. Hvis dette ikke lykkes, kan tvisten bringes inn for Forbrukertilsynet eller ordinær domstol med Eirin Winjes verneting.

11. Kontaktinformasjon

Selger:
Psykolog Eirin Winje ved Optiox Winje
Organisasjonsnummer: 992877723
Adresse: Holterveien 4G, 1448 Drøbak
Nettadresser: Psykolog Eirin Winje

Regler for Nettsamfunnet Mat og Mental helse.

For å skape et trygt og positivt miljø i vårt nettsamfunn på Kajabi, ber vi alle medlemmer om å følge disse reglene:

Kort oppsummert: «Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg».

Litt mer utfyllende, fordi dette er internett:

1. Respekt og Høflighet

 • Vis respekt: Behandle alle medlemmer med respekt. Vi ønsker et inkluderende og vennlig miljø.
 • Vennlig kommunikasjon: Bruk høflig og vennlig språk. La oss unngå sarkasme, personangrep og krangling.

2. Personvern og Fortrolighet

 • Personvern: Del aldri personlig informasjon om andre medlemmer uten deres samtykke.
 • Fortrolige samtaler: Respekter at samtaler som skjer i vårt nettsamfunn er fortrolige. Du kan dele tema og informasjon med utenforstående, men ikke hvem som har delt det.

3. Innholdsdeling

 • Relevans: Del innhold som er relevant for temaene psykisk helse og ketose for mental helse.
 • Kildehenvisning: Husk å gi korrekt kildehenvisning når du deler informasjon, spesielt hvis det er hentet fra eksterne kilder.

4. Spam og Reklame

 • Ingen spam: Vi ønsker ikke spam eller irrelevant reklame. Dette inkluderer også overflødig deling av lenker og selvpromotering.
 • Tillatt reklame: Reklame for egne tjenester eller produkter er kun tillatt i spesifikke tråder hvor dette er tillatt, eller med tillatelse fra admin.

5. Oppførsel i Live Webinars og Diskusjoner

 • Aktiv deltagelse: Du oppfordres til å delta aktivt, men det er også helt ok å bare være observatør i dette samfunnet. Vi er ulike og har ulike behov.
 • Fokus: Hold diskusjonen fokusert på det aktuelle temaet.

6. Moderering og Advarsler

 • Moderering: Administratorer og moderatorer kan fjerne innhold som bryter med disse reglene, og kan utstede advarsler eller utestengelser ved gjentatte brudd.
 • Advarsler: Ved første brudd på reglene vil du få en advarsel. Ved gjentatte brudd, kan du bli midlertidig eller permanent utestengt fra nettsamfunnet. Det er administratorer og moderatorer som bestemmer dette, med siste ord fra psykolog Eirin Winje.

7. Rapportering av Brudd

 • Rapporter brudd: Hvis du ser at noen bryter reglene, vennligst rapporter dette til en moderator eller administrator så snart som mulig.

8. Ansvar og Forpliktelse

 • Eget ansvar: Du er selv ansvarlig for innholdet du deler og konsekvensene av det.
 • Samsvar: Ved å delta i nettsamfunnet, samtykker du til å følge disse reglene og bidra til et positivt miljø.

9. Endringer i Regler

 • Oppdateringer: Regler kan endres etter behov. Vesentlige endringer vil bli kommunisert til medlemmene i forkant.