Psykolog Eirin Winje
Vipps: Vurdering «Enkeltstående nettkurs»

Vipps: Vurdering «Enkeltstående nettkurs»

Hei Vipps!

Her skal jeg legge ut link for kjøp av nettkurset mitt «Endring: Psykologiske tips og triks». Jeg planlegger flere slike nettkurs og jeg vil da tilpasse denne avtalen til slike kurs som har engangsbetaling.

Regner med at jeg legger ut kurset/kursinformasjon seinest i løpet av denne uken (uke 28).

Om dere har noen spørsmål, er jeg tilgjengelig på telefon 40 21 81 03.

Dette er kjøpsavtalen som folk må huke av før de får kjøpe kurset:

Kjøpsavtale

Kjøpsavtale for nettkurset «Endring: Psykologiske tips og triks»

1. Partene

Denne avtalen er inngått mellom:

 • Selger: Psykolog Eirin Winje ved Optiox Winje,
  • Organisasjonsnummer: 992877723,
  • Adresse: Holterveien 4G 1448 Drøbak,
  • Nettadresser: www.eirinwinje.no og www.optiox.no,
  • E-postadresse: psykolog@eirinwinje.no
  • Mobilnummer: 0047 4021 8103
 • Kjøper:
  • Kjøperens navn:
  • Adresse:
  • E-postadresse:
  • Telefonnummer:

2. Avtalens omfang

Avtalen gjelder kjøp av nettkurset «Endring: psykologiske tips og triks», bestående av 7 episoder fordelt utover de påfølgende 3 ukene etter kjøpet. Kurset er på totalt ca. 3 timer, og tilgjengelig i 150 dager fra kjøpsdato.

Kurset er et psykoedukasjons-kurs, som betyr at det gir kunnskap og opplæring i mental helse. Dette kurset fokuserer spesifikt på psykologiske tips og triks basert spesielt på elementer fra Aksept og forpliktelsesterapi, Kognitiv atferdsterapi, Gestaltterapi, ulike system-teorier, samt tilknytnings og evolusjonsteorier.

Det er et undervisningskurs da det gir reel kunnskap og opplæring i forebygging og behandling av symptomer som kan falle inn under ulike spekter av psykiske lidelser. Det etableres ikke et behandlerforhold mellom meg og kjøper ved kjøp av dette kurset, men kjøper er velkommen til å ta kontakt for vanlige individualsamtaler dersom denne ønsker det.  

3. Pris

Prisen for kurset er NOK 350,- som betales en gang via betalingsløsningene som er tilgjengelige på kjøpssiden i Kajabi. Alle priser er oppgitt i norske kroner. Kurset er ikke underlagt MVA, fordi dette er psykoedukasjon.

4. Betaling

Betaling skjer ved bestilling gjennom de betalingsløsninger som er oppgitt på nettsiden der kjøpet gjennomføres.

Dette nettkurset betales ved en engangsbetaling.

5. Levering

Kurset leveres digitalt via Kajabi. Kjøperen får tilgang til kursmaterialet ved mottak av betalingsbekreftelse. Dette kurset er et såkalt «drypp-kurs», da første episode kommer med en gang, og de påfølgende episodene blir tilsendt enkeltvis over de kommende tre ukene etter kjøpet.

6. Angrerett

I henhold til angrerettloven har kjøperen 14 dagers angrerett fra kjøpsdato. For å benytte angreretten må kjøperen gi skriftlig melding til selgeren innen fristen. Meldingen kan sendes til psykolog@eirinwinje.no. Hvis kjøperen benytter angreretten, vil kjøpesummen bli tilbakebetalt innen 14 dager etter at selgeren har mottatt meldingen om at angreretten benyttes.

7. Personvern

Selgeren vil behandle kjøperens personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernregelverk. Informasjon om hvordan personopplysningene behandles finnes i selgerens personvernerklæring som finnes på selgers nettside www.eirinwinje.no og direkte på Personvern – Psykolog Eirin Winje .

8. Mangel og reklamasjon

Hvis kurset har en mangel i henhold til forbrukerkjøpsloven, kan kjøperen kreve retting, omlevering, prisavslag eller heving av kjøpet. Kjøperen må reklamere innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget.

9. Tvister

Tvister mellom partene skal søkes løst i minnelighet. Hvis dette ikke lykkes, kan tvisten bringes inn for Forbrukertilsynet eller ordinær domstol med Eirin Winjes verneting.

10. Kontaktinformasjon

Selger: Psykolog Eirin Winje ved Optiox Winje,

 • Organisasjonsnummer 992877723,
 • Adresse: Holterveien 4G 1448 Drøbak,
 • Nettadresser: www.eirinwinje.no og www.optiox.no,
 • E-postadresse: psykolog@eirinwinje.no
 • Mobilnummer: 0047 4021 8103