Psykolog Eirin Winje
Lettere liv med T1 diabetes

Lettere liv med T1 diabetes

Psykologisk og ernærings-tilnærming til bedre mental helse for folk med type 1 diabetes.

 • Problem:
  • Slitsomme tanker og bekymringer knyttet til hverdagen og livet med diabetes. Selvkritikk, skyld og skam.
  • Redsel for lave eller høye blodsukkerverdier.
  • Nedsatt livskvalitet. At «diabetesjobben» tar for stor plass i hverdagen.
  • Slitsomt svingende blodsukker. Fordi det er utfordrende å «treffe» med riktig insulindose eller mengde karbohydrater for å komme seg opp/unngå en føling.
  • Potensiell insulinresistens som kan forstyrre tilgjengeligheten av energi til hjernen, og dermed påvirke mange deler av mental helse. Ca 50% av de med type 1 diabetes har/får insulinresistens, Og det er ikke bare de som er overvektige eller ikke trener mange ganger i uken…
  • Vektoppgang eller vansker med å gå ned i vekt. Folk med diabetes veier ofte mer enn folk uten diabetes og det er vanskeligere å få redusert vekten.
 • Den psykologiske tilnærmingen:
  • Her konkretiseres måter å forstå og jobbe med tanker, følelser, kroppsfornemmelser, handlingsimpulser og atferd. Dette vil gjøre at man kan øve på å identifisere lite nyttige reaksjoner til ulike situasjoner og velge mer nyttige responser til både egne reaksjoner og situasjoner man står i.
  • Hovedsakelig bygger dette på Aksept og forpliktelsesterapi, teoretiske og praktiske tilnærminger som hjelper folk å endre atferd over tid ved å akseptere det de ikke kan endre, aktivere og praktisere raushet og mot i forhold til det de kan endre.
 • Den ernæringsmessige tilnærmingen:
  • Fokus er å forebygge, skade-redusere og reparere effekter av psykisk og biologisk slitasje på hjernen, – og dermed mental helse.
  • En ketogen diett er svært nyttig for hjernen, direkte da den gir tilgang til en energikilde (ketoner) som gir mer energi, reduserer betennelse og stabiliserer ulike signalstoffer og hormoner.
  • I tillegg gir det nesten umiddelbart roligere og mer optimalt blodsukker:
   • Det betyr at antall og alvorlighetsgrad av høye og lave blodsukre reduseres betraktelig.
   • Redusert behov for konstant sjekking og hyppige korreksjonstiltak med både korreksjonsdoser og tilførsel av karbohydrater.
   • Insulinbehovet går ned, slik at insulinnivåene tillater fettforbrenning. Det har fordeler for kroppsvekt og for ketonproduksjon til kropp og hjerne.
   • Ketoner påvirker positivt energiomsetningen, nerve-og nevrotransmittorsystemet, hormon- og immunsystemet, samt magebakteriefloraen. Men som ved alle stoffer (til og med vann), kan for høye konsentrasjoner gi problemer og være potensielt farlig. Det anbefales derfor at man får resept på ketonmåler og teststrimler til blodketoner. – Litt på samme måte som de fleste med type 1 har en glukagon-sprøyte liggende.
   • Alle folk trenger insulin og vi med type 1 diabetes har ansvaret for å tilføre dette daglig. Målet er rolig og optimalt blodsukker, samtidig som man er i fettforbrenning da dette er svært gunstig for kroppen og hjernen, og dermed mental helse.
  • Helsedirektoratets retningslinjer ved diabetes vektlegger individuell tilpasning av kosthold og fysisk aktivitet, spesielt matvarer med mye stivelse og sukker. Det betyr at målet er et blodsukker som er rolig og så normalt som mulig.
   • På nåværende tidspunkt anbefaler retningslinjene kun en moderat lavkarbodiett (altså ikke enda en ketogen diett). Det er en internasjonal og nasjonal økende interesse og anerkjennelse av at ketogen livsstil er en trygg og effektiv metode til å leve med type 1 diabetes på. Så man kan se på dette som en «plan b», om man ønsker å ha det lettere i hverdagen.

Jeg tilbyr:

 • Engang-konsultasjon ang ketogen diett
  • Ønsker du å vite mer om ketogen diett for mental helse ved type 1 diabetes, så er du velkommen til å booke en time til det. Da kan du stille spørsmålene du har angående dette og jeg gir deg en rask innføring. Her setter jeg av 2 behandlingstimer, til totalt kr. 2 300,-
  • Etter denne dobbelttimen får du også mulighet til å bli med i en egen, lukket gruppe for folk med type 1 på keto på Facebook.
 • Dagskurs, eller digitale kurs du kan ta i eget tempo, live- grupper, og tilbud om oppfølging i gruppe på teams, samt lukket medlemsgruppe. Mer informasjon kommer snart!
 • Helgekurs: Mer informasjon kommer snart!
 • Individualterapi:
  • Ta kontakt for individualterapi ang utfordringer med diabeteshverdagen og hvordan du kan forebygge og behandle mental slitasje
  • Pris: 1 550,- pr. behandlingstime

Ta kontakt for mer informasjon, spørsmål eller forespørsel om deltakelse. – Eller bare for å vise interesse.

Send epost til psykolog@eirinwinje.no

Se gjerne disse videoene for mer informasjon om temaet.

 • Husk at dette er til informasjon.
 • Spiser du færre karbohydrater enn du pleier, må du redusere insulin mengden tilsvarende.
 • Insulin må kroppen alltid ha.
 • Dersom du får lavt blodsukker, må du spise karbohydrater.