Psykolog Eirin Winje
Enklere liv med T1 diabetes

Enklere liv med T1 diabetes

Tanke og tallerken: Et lettere liv med type 1 diabetes

 • Problem:
  • Slitsomme tanker og bekymringer knyttet til hverdagen og livet med diabetes.
  • Redsel for lave eller høye blodsukkerverdier.
  • At diabetesjobben tar for stor plass i hverdagen.
  • Svingende blodsukker. Det er utfordrende å «treffe» med riktig insulindose og/eller mengde karbohydrater for å komme seg opp/unngå en føling.
  • Potensiell insulinresistens. Ca 50% av de med type 1 diabetes har/får insulinresistens, Og det er ikke bare de som er overvektige eller ikke trener mange ganger i uken…
  • Vektoppgang. Folk med diabetes veier ofte mer enn folk uten diabetes og det er vanskeligere å få redusert vekten.
 • Bakgrunn for «tanke» – delen:
  • Her konkretiseres måter å forstå og jobbe med tanker, følelser, kroppsfornemmelser, handlingsimpulser og atferd.
  • Hovedsakelig bygger dette på Aksept og forpliktelsesterapi, teoretiske og praktiske tilnærminger som hjelper folk å endre atferd over tid ved å akseptere det de ikke kan endre, aktivere og praktisere raushet og mot i forhold til det de kan endre.
 • Bakgrunn for «tallerken» – delen:
  • Fokus er å forebygge, skade-redusere og reparere effekter av psykisk og biologisk slitasje på hjernen, – og dermed mental helse.
  • En ketogen diett er svært nyttig for hjernen, direkte da den gir tilgang til en energikilde (ketoner) som gir mer energi, reduserer betennelse og stabiliserer ulike signalstoffer og hormoner.
  • I tillegg gir det nesten umiddelbart roligere og mer optimalt blodsukker:
   • Det betyr at antall og alvorlighetsgrad av høye og lave blodsukre reduseres betraktelig.
   • Redusert behov for konstant sjekking og hyppige korreksjonstiltak med både korreksjonsdoser og tilførsel av karbohydrater.
   • Insulinbehovet går ned, slik at insulinnivåene tillater fettforbrenning. Det har fordeler for kroppsvekt og for ketonproduksjon til kropp og hjerne.
   • Ketoner påvirker positivt energiomsetningen, nerve-og nevrotransmittorsystemet, hormon- og immunsystemet, samt magebakteriefloraen. Men som ved alle stoffer (til og med vann), kan for høye konsentrasjoner gi problemer og være potensielt farlig. Det anbefales derfor at man får resept på ketonmåler og teststrimler til blodketoner. – Litt på samme måte som de fleste med type 1 har en glukagon-sprøyte liggende.
   • Alle folk trenger insulin og vi med type 1 diabetes har ansvaret for å tilføre dette daglig. Målet er rolig og optimalt blodsukker, samtidig som man er i fettforbrenning da dette er svært gunstig for kroppen og hjernen, og dermed mental helse.
  • Helsedirektoratets retningslinjer ved diabetes vektlegger individuell tilpasning av kosthold og fysisk aktivitet, spesielt matvarer med mye stivelse og sukker. Det betyr at målet er et blodsukker som er rolig og så normalt som mulig.
   • På nåværende tidspunkt anbefaler ikke de norske retningslinjene en ketogen diett, men det er en internasjonal og nasjonal økende interesse og anerkjennelse av at dette er en trygg og effektiv metode til å leve med type 1 diabetes på. Så man kan se på dette som en «plan b», om man ønsker å ha det enklere i hverdagen.

Dagskurs:

 • Du får
  • En ny tilnærming til vanskelige tanker, vonde følelser og hverdagen med diabetes.
  • Informasjon om hvordan et ketogent kosthold kan gi en rekke fordeler i livet med type 1 diabetes, samt hvordan man kan få til dette i praksis. Det betyr at du får mye informasjon slik at du kan vurdere om dette er noe du ønsker å gå videre med.
  • Etter gjennomført dag får du mulighet til å bli med i en ukentlig digital gruppe for erfaringsdeling, små foredrag og oppfølging.
 • Tid: Fredag 12.01. 24. Fra kl. 10.00 til kl. 15.00
 • Sted: kontoret mitt i Holterveien 4g, 1448 Drøbak
 • Pris: kr. 3 500 pr person
 • Antall: 6-9 stykker.

Ta kontakt for mer informasjon, spørsmål eller forespørsel om deltakelse.

Send epost til psykolog@eirinwinje.no

Individualterapi:

 • Ta kontakt for individualterapi ang utfordringer med diabeteshverdagen og hvordan du kan forebygge og behandle mental slitasje.
 • Pris: 1550,-

Se gjerne disse videoene for mer informasjon om temaet.

 • Husk at dette er til informasjon.
 • Spiser du færre karbohydrater enn du pleier, må du redusere insulin mengden tilsvarende.
 • Dersom du får lavt blodsukker, må du spise karbohydrater.