Psykolog Eirin Winje
Individualterapi

Individualterapi

Individualterapi

Det hjelper ikke å si «skjerp deg», «tenk positivt» eller «ta deg sammen» til deg selv for at du skal få det bedre.

Du må gjøre det på en annen måte.

– og jeg vet hvordan.

 • Pris er kr.1550,-
 • På kontoret mitt i Holterveien 4g, 1448 Drøbak
 • Eller på Teams

Vanlige temaer

 • Vanskelig forhold til kropp og mat (og eventuelt insulin)
 • Hvordan leve med akutt og/eller kronisk sykdom
 • Vanskelige livshendelser som ulykker, samlivsbrudd, sykdom hos deg selv eller i familien
 • Selvkritiske tanker eller følelse av ikke å være god nok
 • Dårlig selvtillit eller lav selvfølelse
 • Frustrasjon, nedstemthet, energitap eller uro
 • Vaner som gir problemer: alkohol, narkotika, for mye eller for lite mat, problemer med jobb, sex, spilling eller andre områder der du har mistet kontrollen
 • Minner eller konsekvenser i eget liv etter å ha litt utsatt for ulike typer vold (fysisk, psykisk, materiell, seksuell), misbruk, sykdom eller mangel på anerkjennelse og kjærlighet

Tilnærminger

 • Se på mulige svar på spørsmålet om hvorfor du reagerer som du gjør, og gjør som du gjør
 • Hvorfor de selvkritiske tankene, frustrasjonen og uroen, eller tyngden og mørket, blir så styrende for hva du gjør
 • Finne ut hvilke egenskaper, sider eller evner i deg som «jobber overtid eller på feil område», og som dermed lager til egne, nye problemer
 • Øve deg på å bruke informasjon fra deg selv til noe nyttig, i stedet for å rømme fra det eller prøve å fjerne ubehagelige tanker, følelser, kropps-fornemmelser og handlings-impulser
 • Få tak i styrkene dine og ta nyttige valg i vanskelige situasjoner
 • Finne mot til å leve mer i tråd med egne verdier
 • Endre måten oppmerksomheten din jobber på, slik at du kan velge å bruke ubevisste psykologiske prosesser til å endre deg i den retningen du ønsker
 • Få gode innsikter og endringer til å vare over tid, slik at gamle, unyttige reaksjonsmønstre ikke tar over igjen når livet blir vanskelig