Psykolog Eirin Winje
Om meg

Om meg

Jeg er autorisert psykologspesialist med hovedspesialisering i rus og avhengighetslidelser. Det har gitt meg god innsikt og erfaring med kompliserte og sammensatte lidelser. Det har også vist meg hvor vanskelig det er å endre vaner, til tross for at man er motivert og har kunnskap om hva som skal til. Det utfordrende er å få det til i praksis. Erfaringer herfra kan overføres til mange andre områder.

I 2013 disputerte jeg for min doktorgrad angående årsaker til spiseforstyrrelser, da jeg jobbet ved Regional Avdeling for Spiseforstyrrelser på Ullevål sykehus. Her lærte jeg først og fremst en ydmykhet for at vi som mennesker lett kan gjøre feil i vår søken etter kunnskap. Jeg ble også opptatt av at ting vi i dag tar for gitt, som om det er skrevet i stein, slett ikke trenger å være riktig. I tillegg fikk jeg respekt for hvordan ulike hendelser kan utløse traume-reaksjoner, og hvordan disse kan bidra til fluktforsøk i form av overspising og/eller kampforsøk ved at man prøver å ta kontroll over kroppen ved å overkjøre dens behov og grenser.

Jeg har hatt type 1 diabetes siden 1995. Da var jeg 15 år. Å ha diabetes har vært krevende på mange måter. Og er det fremdeles. I arbeidet med å holde meg i live og frisk, har jeg de siste årene satt meg grundig inn i faglitteraturen for hvordan ernæring påvirker energiomsetningen i kroppen. Dette har gjort at jeg fant en slags «plan b» som har revolusjonert hverdagen min. Jeg er objektivt sett mye friskere og har endelig et mer forutsigbart blodsukker. En del av denne forskningen forteller jeg om på min facebookside «Psykolog Eirin Winje». Følg meg gjerne eller på instagramsiden min «impossible_run».

Jeg er medlem av Norsk Psykologforening og Diabetesforbundet. I Diabetesforbundet har jeg i ca 20 år vært oppnevnt faglig medlem av Faggruppe for diabetespsykologi, og i flere perioder har jeg vært oppnevnt faglig medlem av Diabetesforbundets teknologiske ekspertgruppe, Styret i Nasjonalt diabetesforum og Medisinsk fagråd.

I forbindelse med min ekspertise innenfor diabetespsykologi har jeg holdt mange foredrag for lokallag, fylkeslag, nasjonale samlinger, samlinger for pasienter, for helsepersonell, for sykehusavdelinger, ulike utvalg og på de store nasjonale diabetesforumkonferansene for landets helsepersonell som jobber med diabetes. Jeg har dessuten jobbet på Norsk Diabetikersenter og på en somatisk diabetesavdeling i Østfold. Jeg har holdt foredrag for helsepolitikerne på Stortinget, undervist sykepleiere som spesialiserer seg i diabetessykepleie ved Universitetet i Sørøst Norge og studenter i klinisk ernæringsfysiologi ved Universitetet i Oslo. Jeg har videre holdt foredrag i regi av Norsk Psykologforening, Norsk Sykepleieforbundt, Fotterapiforbundet, Stoffskifteforbundet, Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke, Revmatikerforeningen, Ortopeditekniske Virksomheters Landsforbund, Blindeforbundet og Frisklivssentralen i Våler. I forbindelse med min Ph.D har jeg blant annet holdt foredrag og presentasjoner ved Landspitali University Hospital, Island; St.Georges`s Hospital, London, UK; Ellern Mede Service for Eating Disorders, London, UK; Singapore General Hospital i Singapore; og Westmead Hospital i Sidney, Australia. Jeg liker å holde foredrag!

Jeg har deltatt på kurset til dr. Georgia Ede om hvordan man implementerer ketogen diett for å bedre hjernefunksjon. Jeg er med i en internasjonal gruppe klinikere som jobber med dette og en mer uformell gruppe som jobber med matavhengighet. Det virker som at vi er i begynnelsen av en ny æra i vår forståelse av hjernen og behandling av psykisk helse, da en del symptomer på psykiske lidelser, inkludert demens, ser ut til å reverseres når hjernen får:

  • Tilgang til flere energikilder: som ketoner.
  • Økt inntak av essensielle stoffer: tenk essensielle fett- og aminosyrer, mineraler og vitaminer. Merk det er ingen essensielle karbohydrater!
  • Redusert inntak av stoffer som bidrar til inflammasjon, blokkerer næringsopptak mm.; som ultraprosessert mat med raffinerte karbohydrater/sukker og vegetabilske oljer.

Dr. Ede har noen fantastiske konferansepresentasjoner på youtube og hun er akkurat ferdig med boken sin. Hun er en av de forskerne som går igjennom alle referansene på store rapporter (som de amerikanske kostholdsretningslinjene, WHO rapporten om kjøtt og EAT Lancet rapporten) og vurderer kvaliteten på forskningen og om det er belegg for de konklusjonene som trekkes. – Og det er tegnet på en forsker med har høye standarder. Slik man skal ha i forskningsverden!