Psykolog Eirin Winje
Om meg

Om meg

Jeg er autorisert psykologspesialist med hovedspesialisering i rus og avhengighetslidelser. Det har gitt meg god innsikt og erfaring med kompliserte og sammensatte lidelser. Det har også vist meg hvor vanskelig det er å endre vaner, til tross for at man er motivert og har kunnskap om hva som skal til. Det utfordrende er å få det til i praksis. Erfaringer herfra kan overføres til mange andre områder.

I 2013 disputerte jeg for min doktorgrad angående årsaker til spiseforstyrrelser. Her lærte jeg først og fremst en ydmykhet for at vi som mennesker lett kan gjøre feil i vår søken etter kunnskap. Jeg ble også opptatt av at ting vi i dag tar for gitt, som skrevet i stein, slett ikke er sikker. I tillegg fikk jeg respekt for hvordan ulike hendelser kan utløse traume-reaksjoner, og hvordan disse kan bidra til fluktforsøk i form av overspising og/eller kampforsøk ved at man prøver å ta kontroll over kroppen ved å overkjøre dens behov og grenser.

Jeg har hatt type 1 diabetes siden 1995. Da var jeg 15 år. Å ha diabetes har vært krevende på mange måter. Og er det fremdeles. I arbeidet med å holde meg i live og frisk, har jeg de siste årene satt meg grundig inn i faglitteraturen for hvordan ernæring påvirker energiomsetningen i kroppen. Dette har gjort at jeg fant en slags «plan b» for min egenbehandling, som har revolusjonert hverdagen min. Jeg er objektivt sett mye friskere og har nå endelig et mer forutsigbart blodsukker.

Jeg er medlem av Norsk Psykologforening og Diabetesforbundet. I Diabetesforbundet er jeg medlem av Faggruppe for diabetespsykologi, Diabetesforbundets teknologiske ekspertgruppe og varamedlem i styret i Nasjonalt Diabetesforum

Jeg har deltatt på kurset til dr. Georgia Ede om hvordan man implementerer ketogen diett for å bedre hjernefunksjon. En del symptomer på psykiske lidelser, inkludert nevrodegenerative lidelser/demens, ser ut til å reverseres når hjernen får tilgang til flere energikilder, man spiser mer av det hjernen trenger og ikke spiser stoffer som er skadelig. Denne damen har noen fantastiske konferansepresentasjoner på youtube og hun er snart ferdig med boken sin. Hun er en av de forskerne som går igjennom alle referansene på store rapporter og ser om de holder mål, – og det er tegnet på en forsker med har høye standarder. Slik man skal ha i forskningsverden.