Hverdagspsyken
Hverdagspsyken

Hverdagspsyken

Kan man bli avhengig av sukker? Og hvordan er det å være avhengig av noe som vi blir fortalt at vi trenger for å overleve?

I ukens episode snakker vi om sukkeravhengighet og hvordan det er å stå i dette i møte med dagens samfunn. Du får møte Bente Josefsen som kjempet en kamp mot egen kropp, kritiske sinn og avhengighet i årevis og Eirin Winje som har jobbet med og engasjert seg for mennesker i møte med avhengighet hele sin yrkeskarriere. Bente deler hvordan manglende kunnskap i samfunnet og helsevesenet sammen med skammen rundt sukker og usunne vaner bidro til at hun gikk et halvt liv før hun fikk god hjelp.

Eirin Winje er psykologspesialist med hovedspesialisering i rus og avhengighetslidelser. Eirin har doktorgrad i årsaker til spiseforstyrrelser og har bred klinisk erfaring fra flere felt, både offentlige og som privatpraktiserende. Hun fikk diagnostisert diabetes type 1 som 15-åring, og hennes eget møte med helsesystemet har formet hennes engasjement for koblingen mellom kroppen, psyken og ernæring. Hun har jobbet med avhengighet på alle områder og brenner for å løfte frem viktigheten av hvordan vi møter mennesker med avhengighetsproblematikk.

Bente Josefsen er forfatter, grunder og daglig leder av Frisk uten sukker. Etter endelig å ha fått god hjelp for sin sukkeravhengighet i utlandet, valgte hun å utdanne seg innen avhengighetsmedisin og har spesialisert seg på sukkeravhengighet. I dag er hun en av Norges fremste eksperter på feltet, som har skrevet flere bøker og bruker sitt brennende engasjement til å hjelpe andre, men også utfordre «sannheter» og manglende kunnskap i helsesystemet.

God lytting!🎧 #hverdagspsyken #mentalhelse #psykiskhelse #sukkeravhengighet #avhengighet #sukkerogpsyken #kroppogavhengighet #ernæring #ernæringsinnsikt #avhengighetogpsyken