Tidsskrift for Norsk Psykologforening
Tidsskrift for Norsk Psykologforening

Tidsskrift for Norsk Psykologforening

Her har jeg og tre kollegaer i diabetespsykologifeltet publisert en artikkel.

Alvorlig tema. Selvmordsfare hos pasienter med type 1 diabetes.

Her beskrives også en del av de vonde og vanskelige sidene ved livet med diabetes. Heldigvis er det ikke alle som har det så vondt. Og heldigvis er det mulig å behandle diabetes på en måte som reduserer både biologisk slitasje og psykologisk stress.

https://psykologtidsskriftet.no/vitenskapelig-artikkel-evidensbasert-praksis/2024/02/diabetes-type-1-oker-risiko-selvmord-hva-kan