Psykolog Eirin Winje
Disclaimer

Disclaimer

Disse sidene gir evidensbasert informasjon. Det er bidrag til nødvendig og normal vitenskapelig debatt og videreutvikling av klinisk praksis med fokus på individuell tilpasning av behandling og pasienters rett til å kunne ta informerte valg om egen helse.

Her tilbys ulike behandlingstilbud, det gis informasjon, meninger, innhold, referanser og linker til andre kilder for å informere og spre kunnskap. Innholdet på disse sidene er ikke behandling i seg selv. Det er heller ikke dannet et behandlerforhold mellom meg og leserne av disse sidene eller leserne av det jeg legger ut på sosiale medier.

Det å endre tankemønstre, følelser, stresstilstand, relasjoner, arbeidssituasjon, søvnmønster eller kvalitet, fysisk aktivitet, type mat eller tidspunkt for måltider påvirker hele kroppen og psyken. Dette inkluderer nerve-, immun-, hormon-, og fordøyelsessystemet. Det påvirker også energiomsetningen (metabolismen) i kroppen. Det å påvirke kropp og psyke er poenget med behandlingen. Det vil gjøre folk mer i stand til å være mentalt fleksible slik at de kan møte egne reaksjoner og hendelser i livet på måter som er nyttige på kort og lang sikt, og leve i tråd med egne verdier.

Endringene vil påvirke behovet for og effekten av en rekke medisiner. Helt akutt effekt kan man få av diabetesmedisiner og blodtrykksmedisiner. Om man går på medisiner for psykiske lidelser må man ikke endre doseringen av disse selv, men samarbeide med legen som har gitt dem. Medikamentet SGLT2 hemmer må ikke kombineres med fettforbrenning (lavkarbo eller ketose).

Be gjerne legen/helsepersonell oppdatere seg på på forskningen om effekter ved ketogen diett og hvordan man justerer medikamenter i forhold til redusert behov for medisiner. Her er et sted å starte: CME course – Diet Doctor . Se også denne artikkelen: Adapting diabetes medication for low carbohydrate management of type 2 diabetes: a practical guide | British Journal of General Practice (bjgp.org)

Helsepersonell er også velkomne til å ta kontakt med meg for spørsmål og samarbeid.