Psykolog Eirin Winje
Kurs for klinikere

Kurs for klinikere

Dette kurset er designet for å gi en grundig forståelse av forskningen på ketogen diett og livsstil, samt ferdigheter for å hjelpe pasienter få til dette i praksis.

Hva vil du lære?

  • Forskning på ketogen livsstil: Vi vil dykke ned i den nyeste forskningen på ketogen diett og dens effekter både på både kropp og sinn
  • Praktiske ferdigheter: Du får de nødvendige verktøyene for å veilede pasienter gjennom en overgang til ketogen livsstil, ved å møte pasienten der hen er og ut i fra hvordan hen ønsker å gjøre det.
  • Hindringer: Hjelpe pasienten til å navigere i en forvirrende verden av helseråd, og møte vitenskapelige-, praktiske-, politiske-, sosiale- og psykologiske innvendinger mot dietten og livsstilen, slik at pasienten kan ta et informert valg om hvordan hen vil leve sitt liv.

Spesialtilpassning av kurs:

  • Sted: Kurset kan tas på mitt kontor i Drøbak eller jeg kan komme til din arbeidsplass
  • Tid: Kurset legges opp til det behovet du/dere har. Det kan være et halvdagskurs på 3 timer, eller gå over flere måneder som inkluderer eventuelt teamsveiledning på saker
  • Pris: vil variere ut fra opplegg
  • Målgruppe: Enkelt klinikere eller avdelinger. Helsepersonell som jobber med pasienter med mentale lidelser, type 1 diabetes, type 2 diabetes, overvekt, eller andre.

Dette er fremdeles under utvikling. Ferdige tilbud kommer snart, men ta gjerne kontakt for å høre om de ulike mulighetene: psykolog@eirinwinje-no