Psykolog Eirin Winje
Xtra ressurser

Xtra ressurser

Psykisk helse og ketogen behandling.

Kurs for klinikere

Jeg har tatt det kurset og har nå et nettverk av klinikere og forskere fra hele verden som hjelper folk å signifikant bedre sin psykiske helse, på grunn av keto dietten. Det gjør at deres hjerner fungerer bedre, da hjernen er avhengig av tilførsel av riktige stoffer, reduksjon/fravær av giftige stoffer og tilgang til pålitelig og «ren» energi. – Og da snakker vi ikke mer karbohydrater, men at kroppene får til gang til den energien som er lagret i kroppen som fett. Altså fettforbrenning.

Noen personer kan raskt få symptomlette av psykiske plager, mens det for andre kan være nødvendig å gå på ketogen diett over ca 4-6 måneder.

Dette er en over 100 års velprøvd og velutforsket behandlings-tilnærming for epilepsi. Innenfor psykisk helsevern er det helt vanlig å bruke medikamenter fra epilepsiverden i behandling av en rekke andre psykiske lidelser. Og den ketogene livsstilen ser ut til å fungere svært godt og med færre bivirkninger.

For å gjøre denne overgangen til fettforbrenning trygt, er det nødvendig med veiledning fra folk som kjenner til forventede effekter og hvordan man skal møte dem. Mat og forbrenningsmodus påvirker blant annet blodsukker, blodtrykk og nevrotransmittorer direkte og umiddelbart. Folk som tar medisiner for dette skal ikke prøve ut ketogen tilnærming alene, da både symptomer og effekter fra medisiner vil endre seg, så potent er denne tilnærmingen. Medikamentjustering er avhengig av faktorer som type og mengde, og man skal ikke endre doser på dette selv.

Jeg anbefaler dette kurset for helsepersonell som er interessert i måter å hjelpe pasientene sine enda mer effektivt. I tillegg ønsker jeg å lage et eget nettverk for norske klinikere. Så ta gjerne kontakt med meg ang dette kurset og tilnærmingen. psykolog@eirinwinje-no

Og dersom du ønsker hjelp til denne tilnærmingen andre steder i verden, så kan du søke her Locate a Clinical Provider – Diagnosis Diet

Type 1 diabetes og ketogen livsstil

Kurs for klinikere og for de med type 1 diabetes.

Jeg har jevnlig kontakt med Dr. Lake og vi har ulike prosjekter vi tenker å sette i gang. Et av prosjektene tar sikte på å samle internasjonale eksperter på diabetes type 1 og ketogen livsstil, for å spre kunnskap og stimulere til videre forskning. Målet er å få opp kunnskapsnivået om ketogen tilnærming til diabetes hos helsepersonell og personer med type 1 diabetes som ønsker et lettere, mer aktivt og tryggere liv med roligere blodsukker.

Home – Type 1 Keto: Xtra ressurser