Psykolog Eirin Winje
Eksterne kurs

Eksterne kurs

Psykisk helse og ketogen behandling.

Kurs for klinikere.

Jeg er med i en gruppe tilknyttet Dr. Ede, der vi kan dele erfaringer og planlegge studier.

Type 1 diabetes og ketogen livsstil

Kurs for klinikere og for de med type 1 diabetes.

Jeg har jevnlig kontakt med Dr. Lake og vi har ulike prosjekter vi tenker å sette i gang. Et av prosjektene tar sikte på å samle internasjonale eksperter på diabetes type 1 og ketogen livsstil, for å spre kunnskap og stimulere til videre forskning. Målet er å få opp kunnskapsnivået om ketogen tilnærming til diabetes hos helsepersonell og personer med type 1 diabetes som ønsker et lettere, mer aktivt og tryggere liv med roligere blodsukker.

Home – Type 1 Keto: Eksterne kurs