Psykolog Eirin Winje
Prosjekter

Prosjekter

Bok: Hjernen sulter i et hav av sukker

Intensjonen med boken er å utvide og nyansere forståelsen og behandlingen av en rekke psykiske lidelser.

Boken har fem deler:

  1. Forskning som tar for seg sammenhengen mellom psykisk og fysisk stress og hjernens energitilgang og funksjon.
  2. Forskning om hvordan hjernen påvirkes av sukker eller fett som hovedenergikilde, og hvordan det påvirker graden av inflammasjon og oksidativt stress, som igjen påvirker blant annet ulike nevrotransmittorsystem.
  3. Praktiske tilnærminger til hvordan man kan øve opp mer nyttige responser til både eksterne situasjoner og interne reaksjoner som spontane tanker, følelser, kropps-fornemmelser og handlings-impulser.
  4. Mulige hindre til dette og hvordan man kan komme over dem. Disse inkluderer både vitenskapelige, psykologiske, praktiske og samfunnsmessige hindringer.

Boken er støttet med midler fra Norsk Faglitterær Forfatter og Oversetterforening.

Målet er at boken kan forhåndsbestilles fra ca oktober 24: psykolog@eirinwinje.no

Film: Impossible_run

Intensjonen med løpeprosjektet er å vise at type 1 diabetes kan behandles på en måte som reduserer både mental arbeidsbelastning og slitasje.

Ved å favorisere fett som hovedenergikilde i kropp og hjerne reduseres sukkerhavet i hjernen. I filmen vil det presenteres fersk forskning som viser at kroppens evne til å bruke fett ved langvarig aktivitet og høy intensitet er mye høyere enn tidligere målt og beregnet. Det vil blant annet si at man kan forskyve terskelen for fettforbrenning til svært høye VO2 nivåer.

I filmen følger vi min reise fra å ikke orke å trene pga diabetesjobben, til hvordan jeg nå har fått høy treningseffekt og treningsglede fordi jeg benytter meg av «plan B» for egenbehandling.

Filmen er fremdeles i en tidlig fase. Det gjenstår å få midler til utviklingen av manus og produksjon. Foreløbig samler jeg litt amatør- opptak. Du kan se en liten prøvefilm fra jeg løp 5 km oppoverbakke i Vrådal. Det var tungt.

Alle treningene og hvordan de har påvirket blodsukkeret er dokumentert på instagram-profilen min: impossible_run.

Der legger jeg også ut relevante artikler om ketogent kosthold og trening. Ikke spesifikt for folk med type 1 diabetes, men relevant stoff for folk som er interessert i psykisk helse, idrettsprestasjoner og fettforbrenning.

.